Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!
Milieuproductverklaringen (EPD) voor circulaire granulaten

Milieuproductverklaringen (EPD) voor circulaire granulaten

Datum 18 oktober 2023

Toekomstgericht bouwen met zo min mogelijk impact voor het milieu, dat is de uitdaging waar veel opdrachtgevers mee te maken hebben. De totale milieukostenindicator (MKI) van een bouwproject wordt een steeds belangrijker onderdeel in een vergunnings- of inkoopproces. Door inzicht te geven in de milieu-impact van onze granulaten helpen we opdrachtgevers bij het maken van de juiste materiaalkeuze voor een bouwproject. En we helpen producenten om de MKI-waardes te verlagen door de toepassing van onze circulaire granulaten in hun producten.

Door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) is de MKI-waarde van onze granulaten bepaald. Een LCA is een methode om de milieu-impact te berekenen van bijvoorbeeld een materiaal, product of project over bepaalde (sub-)levensfases. De milieugegevens die daaruit voortkomen worden door een derde partij geverifieerd en gerapporteerd in een EPD (Environmental Product Declaration). Met de MKI wordt de uitkomst van een LCA, het milieuprofiel, berekend tot één waarde, een bedrag in euro’s.

MKI-waardes
De MKI-waardes van de granulaten die wij leveren aan afnemers zijn een schakel in het proces om de totale MKI-waarde van een product of project te berekenen. Daarbij wordt gekeken naar het totale productieproces én de logistiek vanaf de recyclinginrichting tot aan de toepassingslocatie. Duurzaam- en emissievrij produceren en vervoeren heeft dan ook een gunstige invloed op de MKI-waarde.

Duurzaam en circulair
De milieu-impact van onze producten minimaliseren is voor ons een vanzelfsprekendheid. Duurzaamheid zit als het ware in het Van Berkel DNA. Circulariteit en CO2-reductie zijn verweven in onze manier van werken. In onze volledig elektrisch aangedreven granulaatcentrale produceren we de secundaire granulaten op groene energie (zon en wind).

Onze milieuproductverklaringen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase en kunt u hieronder downloaden:

Contact
A
Park Forum 1344
5657 HM Eindhoven
Onze locaties