Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!

Over ons

Van Berkel: uw vertrouwde bouwstoffenleverancier

Als producent en leverancier van een breed aanbod aan primaire- en secundaire bouw- en grondstoffen zit duurzaamheid in ons DNA. In onze volledig elektrisch aangedreven granulaatcentrale produceren we granulaten op basis van groene energie. Ook accepteren we puin en leveren samenstellingen op maat. Daarbij kunt u rekenen op ons deskundige advies. U kunt bij ons terecht voor het hele proces, van het ophalen van materialen op de (project)locatie, tot de acceptatie, productie en levering van bouw- en grondstoffen en op- en overslag.

Direct naar:

  Wij zijn Van Berkel Bouwstoffen & Transport, aanpakkers van nature!

  Inspelen op de vraag van de markt. Het anders aanpakken omdat het slimmer of beter kan. Innovaties omarmen die onze dienstverlening en producten effectiever of efficiënter maken. En altijd het beste resultaat willen bereiken voor onze klanten. Zo zijn wij sinds onze oprichting in 1955 uitgegroeid tot een veelzijdige leverancier van bouwstoffen. Niet voor niets zijn wij: aanpakkers van nature.

  Maak kennis met ons, bekijk onze bedrijfsfilm of ga naar ons YouTube kanaal voor meer video’s.

  Over ons

  Recycling van verschillende soorten puin

  Op onze locatie in Eindhoven recyclen we asfaltpuin en beton- en mengpuin dat vrijkomt bij sloop- en opbreekwerk. Aan onze klanten vragen we om selectief te scheiden aan de bron. Deze zo zuiver mogelijke stoffen bewerken en verwerken we tot nieuwe producten met onze erkende en vergunde inrichtingen. Daarbij werken we niet alleen volgens de Omgevingswet maar ook volgens gecertificeerde processen en ons acceptatiebeleid.

  Samenstellingen op maat

  Onze funderingsmaterialen zijn geschikt voor funderingen in de infrastructuur, bij terreinverhardingen en bouw en waterbouw. Voor toepassing in de beton- en de asfaltindustrie produceren we gerecycled toeslagmateriaal voor beton en halffabricaat voor de warme bereiding van asfalt (asfaltgranulaat). Voor de productie gebruiken we onze volledig elektrisch op groene stroom aangedreven granulaatcentrale. We produceren de materialen voor u op maat en op aanvraag. Heeft u speciale wensen? Die horen we graag.

  Zelf puin en steenachtige reststoffen aanbieden

  Steenachtig puin of minerale stromen uit een productieproces bij ons aanbieden? Dat kan. Ons bouwstoffencentrum in Eindhoven en onze bulkterminal aan de Zuid-Willemsvaart in Veghel zijn daar volledig op ingericht. Op deze website leest u alles over de steenachtige reststoffen die u op onze locaties kunt aanbieden. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

  Slimme recycling in de granulaatcentrale op het bouwstoffencentrum

  Ons bouwstoffencentrum is een erkende locatie waar we volgens een doordacht proces gebonden en ongebonden funderingsmaterialen produceren. Daarvoor gebruiken we een elektrisch aangedreven recyclinginstallatie die volledig inpandig staat opgesteld. Door het slimme ontwerp van de granulaatcentrale kunnen we op flexibele basis uiteenlopende producten produceren en leveren.

  Ruim aanbod van zandsoorten

  We leveren ook verschillende soorten zand die geschikt zijn voor toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechniek. Of als grondstof voor beton- en asfaltproductie. Zoals betonzand, filterzand, metselzand, paardenbakkenzand, speelzand, spoorwegenzand, valdempzand, vloerenzand en backfillzand voor de ophoging van kabel- en leidingsleuven.

  Logistiek totaalconcept voor bouw- en grondstoffen

  We halen de materialen graag bij u op of komen de producten leveren op uw (project)locatie. Daarvoor maken we gebruik van ons uitgebreid en divers wagenpark.

  Van Berkel verwerkt niet alleen puin en steenachtige reststoffen. We verzorgen ook de op- en overslag van bouw- en grondstoffen die we daarmee produceren, het vervoer per schip en het voor- en natransport. Onze terminal in Veghel heeft uitgebreide voorzieningen, zoals een vloeistofdichte verharding, vloeistofkerende terreinen, flexibel inzetbare kranen, trechters en weegbruggen. Voor onze werkzaamheden hebben we een uitgebreide milieuvergunning.

  Historie

  Sinds 1955 uw veelzijdige partner en specialist

  Vanaf de oprichting van ons Brabantse familiebedrijf in 1955 verrichten we agrarisch loonwerk. In de loop van de tijd hebben we onze dienstverlening flink uitgebreid met onder meer landschap en infra en logistieke dienstverlening. In 2004 openen we met Inland Terminal Veghel onze eerste op- en overslaglocatie voor de logistiek van maritieme containers en bulkgoederen.

  De overname van Verbiezen Transport- & Sloopbedrijf in Eindhoven is in 2011 een mooie aanvulling op ons dienstenportfolio. Onder de vlag van Van Berkel Bouwstoffen & Transport produceren we hier bouwstoffen op basis van puin. Het maakt ons de flexibele organisatie die we nu zijn.

  • Acceptatie puin - Betonpuin
  • Duurzaam geproduceerde bouwstoffen InnovA58
  • Zand - Straatzand
  • Bouw en grondstoffen logistiek - Op- en overslag


  CO2-reductie

  Als Van Berkel Groep zijn we gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef streven we ernaar om de uitstoot van koolstofdioxide in onze bedrijfsvoering te verminderen. Daarbij gebruiken we de CO2-prestatieladder als hulpmiddel. Ons doel is om de emissie door onze hele organisatie voor scope 1, scope 2 en scope 3 jaarlijks met 1% te verminderen ten opzichte van basisjaar 2016.

  MKI-waardes granulaten

  De milieukostenindicator (MKI) is een waarde uitgedrukt in euro’s waarmee duurzaamheid meegenomen kan worden in bijvoorbeeld aanbestedingen. Het voegt alle relevante milieueffecten van een product samen in één enkele score van (schaduw)milieukosten. Daarbij wordt gekeken naar het totale productieproces én de logistiek vanaf de productielocatie tot aan de toepassingslocatie. Duurzaam- en emissievrij produceren en vervoeren van granulaten heeft een gunstige invloed op de MKI-waarde.

  Certificaten

  Van Berkel Groep hanteert een weldoordacht beleid op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Dit helpt ons te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten enerzijds, en wet- en regelgeving anderzijds. Om al deze aspecten de aandacht te geven die ze verdienen, hebben we ons eigen Integraal Management Systeem ontwikkeld. Dit biedt ons de informatie en handvatten om de verwachtingen van onze opdrachtgevers waar te maken en tegelijkertijd te blijven aanpakken.

  Het behalen van certificaten is voor de Van Berkel Groep geen doel op zich, maar een logisch gevolg van onze inzet op professionaliteit en bewustwording.

  Contact
  A
  Park Forum 1344
  5657 HM Eindhoven
  Onze locaties